TELAB  
(1kB)     PODSTAWOWE DANE     BIEŻĄCE INFORMACJE     KONTAKT
logo  

(1kB)
Generator Udarów Prądowych GUP-300,

  (5kB)   wykonany na zamówienie Instytutu Wielkich Mocy i Wysokich Napięć, Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.   (4kB)

  Generator udarów prądowych przeznaczony jest do prowadzenia badań z wykorzystaniem impulsów prądowych w szerokim zakresie parametrów. Źródłem energii jest bateria składająca się z 64 kondensatorów o pojemności 100mF i maksymalnym napięciu 10kV. Kondensatory rozmieszczone są na dwóch stojakach, z których każdy składa się z czterech wzajemnie izolowanych sekcji.

Taka budowa umożliwia pracę układu w trzech trybach:
  • Pierwszy tryb, to równoległe połączenie wszystkich sekcji, co pozwala na uzyskanie baterii kondensatorów o pojemności 6,4 mF i maksymalnym napięciu pracy 10kV.
  • Drugi tryb to szeregowo-równoległe połączenie wszystkich sekcji, co pozwala na uzyskanie baterii kondensatorów o pojemności 1,6 mF i maksymalnym napięciu pracy 20kV.
  • Trzeci typ to szeregowe połączenie wszystkich sekcji, pozwalające na uzyskanie baterii kondensatorów o pojemności 0,4 mF i maksymalnym napięciu pracy 40kV.
Przełączeń trybu pracy generatora dokonujemy na kolektorze, łącząc zakończenia kabli koncentrycznych w wybrany sposób.
  Sam strzał realizowany jest za pomocą trójelektrodowego, załączanego pneumatycznie iskiernika zamkniętego w wytłumiającej hałas obudowie.

Generator ustawiono na specjalnie przygotowanym polu. Jest ono wyznaczone ogrodzeniem, którego elementy stanowią system ochrony przeciwporażeniowej. Ogrodzenie składa się z elementów zainstalowanych na stałe, i z elementów ruchomych pozwalających na zmianę geometrii pola.
  (5kB)
  (5kB)   Całością zarządza sterownik programowalny firmy Siemens. Na bieżąco monitoruje bezpieczeństwo układu ( ciągłość ogrodzenia, poziom wody w rezystorze, drzwi itp.) i steruje procesem ładowania kondensatorów i strzału.
  Pomiar przepływającego prądu w badanym obwodzie realizowany jest za pomocą bocznika o rezystancji pomiarowej 1 m om. Część czynna rezystora ma długość 120mm i składa się z 310 równolegle połączonych pasków folii oporowej o grubości 0,2mm i szerokości 3mm. Dopuszczalna wartość całki działania dla bocznika wynosi 5´106A2s. Kontakty napięciowe zrealizowano za pomocą pozłoconych przewodów dociskanych mechanicznie do folii oporowej. Bocznik wyposażony jest w dwa gniazda pomiarowe odpowiadające dwóm możliwym punktom uziemienia układu.   (5kB)