TELAB  
(1kB)     PODSTAWOWE DANE     BIEŻĄCE INFORMACJE     KONTAKT
logo  

(1kB)
Generator Udarów Napięciowych GUN-12,

    Zbudowany dla Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. w Warszawie  

  Generator GUN 12 jest przyrządem probierczym o impedancji wyjściowej 12 ohm, spełniającym wymagania normy EN 61180-2.
Pozwala on na prowadzenie prób napięciem udarowym o amplitudzie od 0.4kV do 12kV zgodnie z procedurami opartymi o normy EN 60335-1 i PN-IEC 1180-1 urządzeń mających znamionowe napięcie nie wyższe niż 1kV prądu przemiennego lub 1,5kV prądu stałego.
Generator składa się z dwóch niezależnych modułów połączonych ze sobą 4 - metrowym kablem sterująco-zasilającym.
  Podstawowe parametry generatora:
  • Regulowana amplituda impulsów napięciowych: od 0,4 do 12 kV
  • Regulowany odstęp między impulsami: od 1s do 99 s
  • Regulowana liczba impulsów w paczce: od 1 do 99 impulsów
  • Polaryzacja impulsów: +/-
  • Dotykowy wyświetlacz graficzny